August 19, 2022

PVGF

Pakistan E sports Players

KOFXIV Players Ranking 2017

KOFXIV Details

KOFXIV Details

PVGF KOFXIV Tournament Players Ranking 2017

KOFXIV Players Ranking 2017

RankPlayerMatch PlayedMatch WinsMatch LosePoints
1pakEnayatEnayat10640
2pakwahajWahaj10640
3pakFarhan Chin KOFFarhan10640
4pakHammad KhanHammad Khan9450
5pakNadeem PVGFNadeem9450
6pakShoaibShoaib6240
7pakMKRayden 1MKRayden2110
8pakJavaidJChang1100
9pakppKrausar3030
10pakHamadHamdrain0000
11pakPVGF KamiKami0000
12pakthe jokerBUBBYLOX0000